Pabo opleiding: dit is wat de Pabo opleiding inhoudt
02 november 2022 

Pabo opleiding: dit is wat de Pabo opleiding inhoudt

Weet jij wat er precies nodig is om docent basisonderwijs of juf te worden? Om basisschool leraar te worden moet je een pabo opleiding volgen en succesvol afronden. Maar eerst moet je nog tot de opleiding worden toegelaten. De pabo opleiding toelatingseisen worden op landelijk niveau bepaald. Daarnaast kan het dan individuele hogescholen nog aanvullende eisen stellen aan studenten. Benieuwd naar de toelatingseisen pabo 2022? Hou het internet dan goed in de gaten. Op deze pagina bespreken we waar een toekomstige leerkracht basisonderwijs aan moet voldoen. Ook bespreken we het vakkenpakket voor de pabo.


Inhoudsopgave: 

banner rekenen pabo pakket

Opbouw pabo opleiding

Wie kleuterjuf wilt worden of leert voor leraar basisonderwijs, moet bepaalde pabo competenties hebben. Tijdens de opleiding wordt er hard gewerkt jou deze bij te brengen. Natuurlijk wordt er veel theorie behandeld, maar er is ook veel aandacht voor de praktijk. In totaal zal zo’n 40% van de opleiding uit praktijkopdrachten en groepsopdrachten bestaan. De rest van de tijd hou je je bezig met de theorie en een klein deel loopbaanbegeleiding.

Competenties pabo

Officieel gelden er 7 competenties voor de pabo. Deze worden de sbl competenties pabo genoemd. In de praktijk zul je je veel gaan bezighouden met leren lesgeven. Je leert niet alleen wat je kinderen moet vertellen, maar ook hoe je de stof op een goede manier aan ze over brengt. Je bent veel bezig met de werkplek: aan de hand van een stage leer je hoe het is om voor de klas te staan. Je leert de theorie van docenten en gaat hier met studiegroepen mee aan de slag. Intervisie (van elkaar leren) speelt binnen de pabo opleiding ook een grote rol. Verder is het belangrijk dat je op de hoogte blijft van de laatste technologie. Denk alleen al maar aan het gebruik van computers en smartapparatuur in het klaslokaal. Natuurlijk mag ook zelfontplooiing niet ontbreken: zowel voor jou als voor de kinderen die je straks begeleidt.
 

Er gelden voor de pabo verschillende competenties:

  1. Interpersoonlijke competentie houdt in dat je goed met kinderen leert omgaan, zorgt voor een goede en veilige sfeer en kinderen stimuleert met elkaar samen te werken

  2. Pedagogische competentie houdt in dat je leerlingen ondersteunt in het stapje voor stapje volwassen worden: je ondersteunt hun morele ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Je zorgt dat ze weten wat er van hen verwacht wordt, wat ze van anderen mogen verwachten en dat ze het verschil kennen tussen goed en slecht.

  3. Vakinhoudelijke, didactische competentie gaat over hoe goed je de stof beheerst die je aan de kinderen gaat onderwijzen en hoe goed je in staat bent die stof begrijpelijk te maken.

  4. Organisatorische competentie houdt in dat je goed het overzicht kunt bewaren. Een klas managen is best een uitdaging. Is al je administratie op orde en zijn je lessen voorbereid?

  5. Je dient competent te zijn in het samenwerken met collega’s en binnen de schoolorganisatie te passen. Daar hoort ook bij dat je goed kunt samenwerken met je omgeving, bijvoorbeeld de ouders of verzorgers van de kinderen.

  6. Competent zijn in reflectie en ontwikkeling houdt in dat je je bezig houdt met beroepsopvattingen en de moeilijke keuzes die je soms moet maken bij dilemma’s en conflicten

  7. Competent in onderzoek zijn houdt in dat je kritische vragen kunt stellen over hoe onderwijs gegeven wordt. Je staat niet stil: probeert nieuwe methoden uit als oude methoden niet meer werken en test regelmatig of je vakkennis nog up to date is.


Pabo vakkenpakket

Als je vraagt welk vakkenpakket heb je nodig voor de pabo? Dan is het antwoord: elk van de vier die op de middelbare school gegeven worden. Welk vakkenpakket is er voor pabo zelf?  Tijdens je opleiding krijg je van alles en nog wat op het gebied van rekenen en taal. Ook krijg je verschillende zaakvakken als geschiedenis, natuuronderwijs en aardrijkskunde. Verder wordt er aandacht besteed aan bewegingsonderwijs (sport) en expressievakken zoals tekenen. Eigenlijk krijg je onderwijs in alle vakken waarin je basisschoolleerlingen straks gaat onderwijzen.

Verder wordt er uitgebreid stilgestaan bij jouw ontwikkeling als docent. Dat houdt onder meer in dat de nadruk ligt op onderwijskunde en pedagogiek, maar ook digitale didactiek. Je leert hoe je jezelf als docent moet presenteren, hoe je lesstof duidelijk overbrengt op de leerlingen, maar ook hoe je omgaat met kinderen in het algemeen. Alle kinderen zitten anders in elkaar, dus elk kind vereist weer een andere aanpak. Je leert ook hoe je een groep als geheel aanspreekt en hoe je omgaat met de gevoelens van onze kleine medemens. Als leraar heb je een bepaalde didactische functie – na de ouders of verzorgers heb je een voorbeeldrol.


Pabo toelatingseisen

Benieuwd naar de toelatingseisen voor de pabo? Aan de toekomstige leerkrachten van Nederland worden relatief strenge eisen gesteld om ervoor te zorgen dat het niveau van het onderwijs op peil blijft. Je hebt in de regel een Hbo- of Vwo-diploma nodig om de opleiding te beginnen. In bepaalde uitzonderlijke gevallen kun je ook zonder zo’n diploma beginnen. Je moet dan in toelatingstoetsen laten zien dat je genoeg kennis hebt van geschiedenis, natuur, aardrijkskunde en techniek. Van een vakgebied heb je genoeg kennis als je over een havodiploma beschikt met deze vakken (voor natuur en techniek voldoet één van de vakken biologie, natuurkundige, leven en technologie. Ook als je je Havodiploma nooit gehaald hebt, maar wel voldoendes hebt gehaald voor de betreffende vakken mag je met de opleiding beginnen.

Je hebt dus:

    Een mbo4-diploma, Havodiploma, Bachelor- of Mastergraad of een 21+ toets nodig voor toelating

    Sinds september 2022 geldt dat je voor toelating minstens één keer toelatingstoetsen moet doen voor geschiedenis, techniek, aardrijkskunde en natuur en hiervoor voldoende moet scoren. Verder volg je een verplichte taaltoets en de Wiscat rekentoets in het eerste jaar van je opleiding, waarvoor je ook voldoende moet scoren.


Deeltijd pabo

Wist je dat een pabo opleiding deeltijd, oftewel: een pabo deeltijd verkort ook mogelijk is. een pabo in deeltijd volgen houdt bijvoorbeeld in dat je de gehele opleiding naast een baan volgt. Je krijgt precies dezelfde vakken en stages, maar dan over een langere periode van tijd. De nadruk bij de opleiding pabo deeltijd zit hem in zelfstudie, al blijft er ook een grote rol voor praktijk bewaard. De theorie is doorgaans iets minder dan bij de reguliere pabo opleiding.

Een pabo deeltijd in 2 jaar is ook mogelijk. Deze verkorte deeltijd pabo is allen te volgen als je al over een hbo- of wo-diploma beschikt. Deze tweedaagse deeltijdopleiding houdt meestal in dat je slechts 1 dag in de week op de hogeschool aanwezig hoeft te zijn en een andere dag stage te lopen. Ook zonder baan in het onderwijs kun je je voor verkort deeltijd inschrijven.


De pabo opleiding afgerond

Als je de pabo opleiding hebt afgerond, ben je officieel bevoegd in het basisonderwijs les te geven. In de huidige arbeidsmarkt is er een tekort aan leerkrachten. Dat betekent dat je relatief sterk staat en vrij snel aan werk zult komen. De verwachting is dat er ook de komende jaren nog een tekort aan leerkrachten zal zijn. Als leraar kun je verschillende klassen lesgeven.


Rekenen Pabo oefenen

Wil je Rekenen pabo oefenen? Doe dan de Pabo rekentraining. Met onze Pabo rekentraining kun je levenslang veel gebruikte onderdelen van de rekentoets oefenen. Op deze manier zorg je ervoor dat je automatisch beter gaat presteren op de rekentoets, door middel van herkenning van de manier van vraagstelling en door het oefenen van de stof op de juiste manier! Klik hier om verder te gaan naar de Pabo rekentraining.

rekenen pabo training
€ 137,-

€57,-

Pabo Rekentraining

Met deze exclusieve training bereid je jezelf in één klap optimaal voor op de rekentoets van de Pabo. Dit door middel van de juiste informatie in combinatie met de juiste oefeningen.