Taaltoets pabo: alles wat je erover weten moet
02 november 2022 

Taaltoets pabo: alles wat je erover weten moet

Schrijf je je in voor de pabo, dan moet je een pabo taaltoets maken. Dit is niet zomaar een optionele toets, maar een landelijke taaltoets voor pabo. Belangrijk is het dat pabo studenten die later voor de klas komen te staan een betere taalbeheersing hebben dan de basisschoolleerlingen die ze gaan onderwijzen. Om er zeker van te zijn dat je een voldoende haalt voor de cito taaltoets pabo, kun je de landelijke taaltoets pabo ook uitgebreid oefenen. Op het internet is altijd wel een oefen taaltoets pabo te vinden. Wist je dat er voor de pabo eerstejaars ook een rekentoets geldt? De reken en taaltoets pabo zijn beiden vaste kost.


Inhoudsopgave: 

banner rekenen pabo pakket

Wiscat Pabo

De rekentoets Wiscat en bijbehorende taaltoets tellen zwaar mee voor het bindend studieadvies dat je als pabostudent krijgt. Je moet officieel reen voldoende halen. Hier krijg je drie pogingen voor. Maar waarom zou je overdreven stressen? Het beste is natuurlijk de toets in één keer af te ronden. De taaltoets oefenen van de pabo kan op verschillende manieren, ook online. Op meerdere websites vind je een hoogwaardige taaltoets pabo oefentoets.


Wat is de Taaltoets pabo?

Aan studenten HBO opleiding Leraar Basisonderwijs worden bepaalde eisen op het gebied van taalvaardigheid gesteld. Om te kijken of je aan die eisen voldoet, moet je de taaltoets afleggen. Zoals gezegd, is het niveau van de taaltoets 3F. Dit houdt in dat je de vaardigheid hebt van iemand die de vooropleiding van de pabo (de middelbare school) heeft afgerond. In theorie zou iedereen die de middelbare school heeft afgerond ervoor moeten slagen. In de praktijk ligt dat anders. Veel studenten halen de toets niet in één keer. Meestal ebben vooral instromers vanaf een Mbo-opleiding veel moeite met slagen voor de Pabo taaltoets.


Onderdelen van de taaltoets pabo

In totaal bestaat de taaltoets pabo uit liefst 150 verschillende opgaven. Deze opgaven zijn weer in een aantal categorieën opgedeeld. Zo worden jou taalvaardigheden op meerdere punten getest. Door de taaltoets pabo te oefenen online kom je alvast met al deze punten in aanraking.

 Je krijgt allereerst 50 verschillende opgaven waarbij spelling centraal staat. Zo moet je van 30 werkwoorden de juiste vervoeging invullen, op basis van het hele werkwoord. Ook moet je 20 naamwoorden vervoegen. Het onderdeel formuleren bestaat uit 40 opgaven waarin je moet aangeven of een zin kloppend is of niet. Sommige zinnen zijn foutloos, terwijl er ook zinnen tussen zitten waar verschillende soorten grammaticale fouten en vervoegingsfouten in zitten.

 20 opgaven gaan over interpunctie – het correct gebruiken van leestekens (van punten en komma’s, tot uitroeptekens en vraagtekens, maar ook haakjes, dubbele punten, en aanhalingstekens. Ook hier wordt telkens gevraagd of een bepaalde zin klopt of niet.

 Dan zijn er nog 40 opgraven in de Taaltoets pabo over grammatica. Je moet 20 verschillende zinnen taalkundig ontleden. Per woord moet je aangeven wat voor soort woord het is: denk aan zelfstandig naamwoord, voornaamwoord, werkwoord, maar ook lidwoord, bijwoord en voorzetsel. Ook moeten er 20 zinnen redekundig ontleed worden. Dit houdt in dat je kijkt naar het onderwerp, maar ook de persoonsvorm, het eventuele lijdend of meewerkende voorwerp, plus zaken als het gezegde, de bijvoeglijke bepaling en bijwoordelijke bepaling.


Niveau van de pabo taaltoets

In totaal bestaat de pabo taaltoets uit liefst 150 opgaven. Van die 150 opgaven moet je ten minste 113 juist beantwoord hebben. Dit komt neer op driekwart van de opgaven: een flink deel dus. Het niveau komt neer op 3F: lees- en luistertaken die overeenkomen met de vaardigheden die een afgestudeerde mbo’er of havist moet hebben. In de praktijk komt het nogal eens voor dat de taaltoets pabo wordt onderschat. Zo zijn er bij de eerste poging heel wat studenten die hem niet halen. Het loont om op tijd te beginnen met oefenen. Aangezien er veel basisthema’s aan bod komen die je waarschijnlijk alleen in de onderbouw van de middelbare school behandeld hebt, is het sowieso aan te raden je kennis nog wat op te frissen.


Taaltoets pabo 3F

De taaltoets is op niveau 3F. Dat houdt in dat je, als je slaagt, dezelfde taalvaardigheid hebt als op afgestudeerde Mbo en Havo studenten. 3F richt zich hierbij op de lees- en luistertaken van de toets. Sinds 2016-2017 is het voor Pabo-opleidingen niet meer verplicht een taaltoets in de eerste jaar van hun opleiding te geven. Ook hoeft het resultaat van de taaltoets niet meer aan het bindend studieadvies gekoppeld te worden. Toch zullen de hogescholen dit in praktijk wel doen. Er zijn ook hogescholen die een andere taaltoets gebruiken dan degene die is ontwikkeld door de overheid. Bovendien moet je aan het einde van je opleiding nog steeds kunnen aantonen dat je voldoende basiskennis hebt om je diploma te bemachtigen.

De taaltoets pabo haal je zo

Zeker weten dat je over de juiste vaardigheden beschikt? Dan is het heel erg aan te raden de taaltoets Pabo te oefenen. Want met oefenen voor de taaltoets pabo weet je in één keer wat je kunt en waar je verbeterpunten liggen. Je taalbeheersing is nooit 100%. Zelfs al kun je jezelf prima uitdrukken in het Nederlands, je maakt altijd foutjes. Soms is je taalbeheersing een stuk slechter dan je zelf denkt. Op het internet vind je op verschillende sites een voorbeeld taaltoets pabo die sterk lijkt op de echte test en een betrouwbaar beeld geeft van jouw kennis.


Taaltoets pabo oefenen

De beste manier om je voor te bereiden op de taaltoets pabo is door op tijd aan het oefenen te gaan. Dat kan offline, maar natuurlijk ook online. Op verschillende sites vind je tests en opdrachten, plus uniek studiemateriaal. Voor veel mensen zal het een kwestie zijn van opfrissen wat je stiekem eigenlijk al weet. In principe moet de taaltoets voor iedereen te halen zijn, maar tenzij je écht goed bent met taal is een goede voorbereiding op zijn plaats.

Zo kun je het beste bepaalde regels uit je hoofd leren en ezelsbruggetjes gebruiken om informatie goed en juist te onthouden. Zinsontleding is iets dat je waarschijnlijk voor het laatst in de onderbouw gedaan hebt. Zelfs al ben je prima in staat een goede zin te vormen, dan nog kan het zijn dat zinsontleding je lastig afgaat. Het Nederlands staat bekend als een taal met veel regels en uitzonderingen. Je denkt misschien dat je ze allemaal kent, maar dat kan nog weleens tegenvallen. Veel van wat je weet, is afgezakt en moet herhaald worden.


Rekenen Pabo oefenen

Wil je Rekenen pabo oefenen? Doe dan de Pabo rekentraining. Met onze Pabo rekentraining kun je levenslang veel gebruikte onderdelen van de rekentoets oefenen. Op deze manier zorg je ervoor dat je automatisch beter gaat presteren op de rekentoets, door middel van herkenning van de manier van vraagstelling en door het oefenen van de stof op de juiste manier! Klik hier om verder te gaan naar de Pabo rekentraining.

rekenen pabo training
€ 137,-

€57,-

Pabo Rekentraining

Met deze exclusieve training bereid je jezelf in één klap optimaal voor op de rekentoets van de Pabo. Dit door middel van de juiste informatie in combinatie met de juiste oefeningen.