Kennisbasistoets rekenen
07 november 2022 

Kennisbasistoets rekenen

Hoe goed ben jij bekend met de landelijke kennisbasistoets rekenen? Deze is verplicht voor iedere pabo student en moet met een voldoende worden afgerond om voor de opleiding te slagen. De reden hiervoor is vrij simpel: in het verleden is gebleken dat de rekenvaardigheid van de gemiddelde pabo student slechter was van die van een goede basisschoolscholier. Hoe dat mogelijk is? Een basisschoolscholier is wekelijks bezig met rekenen, maar een student is hier in het dagelijks leven bijna niet meer mee bezig. Het gevolg is dat alle kennis wegzakt. Maar hoe moet een afgestudeerde leerkracht leerlingen aan de basisschool les gaan geven in rekenen als die kinderen zelf beter in staat zijn te rekenen dan hun docent?


Inhoudsopgave:


banner rekenen pabo pakket

Hoe ziet de kennisbasistoets rekenen eruit?

De kennisbasistoets rekenen bestaat uit liefst vijf verschillende onderdelen. Het eerste onderdeel, waarover je 20 vragen krijgt, gaat over hele getallen en bewerkingen. Het komt erop neer dat je rekensommen met wortels en machten moet kunnen oplossen. Ook hoofdrekenen speelt hierbij een grote rol, evenals als schattend rekenen. Daarnaast moet je goed kunnen optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen (de vier basisbewerkingen).


Het tweede onderdeel is Meten en bestaat uit 11 vragen. Deze vragen gaan over het berekenen van oppervlaktes, inhoud en omtrek. Let er op dat je niet alleen de omtrek van een vierkante of rechthoekige vorm moet berekenen, maar ook die van een cirkel. Andere vragen gaan over het berekenen van temperatuur of snelheid (waar een aparte formule voor is).


De onderdelen Meetkunde en Verbanden bestaan elk uit 8 vragen. Meetkunde gaat ook ruimtelijk inzicht. Verbanden gaat over begrijpend lezen, het kunnen aflezen en zelf maken van grafieken. In dit onderdeel mag je de typische verhaalsommen verwachten, waarbij je zelf op zoek moet gaan naar de relevante informatie waarmee je de som in kwestie kunt oplossen.


Het laatste onderdeel bestaat uit 19 vragen en gaat over procenten en verhoudingen, net als kommagetallen en breuken. Je moet het verschil kennen tussen een relatief en absoluut getal, weten wat procentenasymmetrie is en bijvoorbeeld procenten omzetten naar breuken of verhoudingen.


Kennisbasistoets rekenen: Oefentoets 

Neem een kijkje in de Kennisbasis rekenen oefentoets, waar sta ik nu? Moet ik nog veel oefenen voor de wiscat of zijn er onderdelen die ik al onder de knie heb? Als je nog niet klaar bent, lees dan vooral verder voor de beste voorbereiden op de kennisbasistoets rekenen.

Loading...

Basiscompetenties van een (toekomstig) docent

Van een toekomstig docent wordt verwacht dat hij of zij voldoende rekenvaardigheid heeft. Dat is noodzakelijk, want om de basisschool wordt veel aandacht besteed aan rekenen. Je moet hier zelf voldoende technische kennis van hebben om je leerlingen bij het rekenen te begeleiden. De eerste rekentest die je als pabo student krijgt, is de Wiscat toets. De kennisbasistoets rekenen is hier het vervolg op, dat je later tijdens je opleiding aflegt. Een start bekwame leraar basisonderwijs moet officieel over een aantal reken competenties beschikken:

Hij of zij moet zelf voldoende goed in staat zijn rekenkundige en wiskundige opgaven op te lossen.

Maar ook in staat om kinderen reken-wiskundige zaken te laten herkennen in hun eigen omgeving. Je moet rekenen toegankelijk maken voor kinderen en aanpassen aan hun niveau en leefomgeving.

Daarnaast moet je in staat zijn te begrijpen hoe kinderen rekenkundige kwesties interpreteren en verwerken. Als ze bepaalde rekenfouten (blijven) maken, moet jij kunnen laten zien dat je begrijpt waarom ze die fout maken en hen kunt corrigeren.

Ook moet je in staat zijn het wiskundig denken bij kinderen te vergroten. Je moet je wiskundige en didactische kennis op zo’n manier toepassen dat je hen helpt beter met rekenkundige vraagstukken om te gaan.


Voorbereiden op de kennisbasistoets rekenen

Er zijn verschillende manieren waarop je je op de rekentoets kunt voorbereiden. Zo kun je online oefenen voor de landelijke kennisbasistoets rekenen. Ook kun je bijles kennisbasistoets rekenen volgen. Je kunt een oefensite voor de kennisbasistoets rekenen bekijken en hier verschillende oefensommen maken die je een beeld geven van wat je mag verwachten.


Bijles kennisbasistoets rekenen pabo

De landelijke kennisbasistoets rekenen oefenen kan ook in de vorm van bijles. Niet iedereen is even goed in rekenen. Mocht je er geen blind vertrouwen in hebben dat je wel even met vlag en wimpel voor de rekentoets slaagt, dan helpt het om bijles te nemen. Een bijlesdocent is prima in staat jou er op te wijzen wat je goed kunt en in welke opzichten je jezelf nog moet verbeteren. Je gaat samen aan de slag met het maken van oefentoetsen en zoveel mogelijk opgaven. Ook wordt de theorie nog eens uitgebreid herhaald en kun je eindeloos vragen stellen.


Kennisbasistoets rekenen oefenen

In totaal bestaat de kennisbasistoets rekenen uit 66 vragen. Je krijgt drie uur de tijd om de opdrachten te maken. Dat is gemiddeld iets minder dan 3 minuten per vraag. De opdrachten bestaan uit zowel meerkeuzevragen als invulvragen. Soms mag je gebruik maken van een simpele rekenmachine. Let op: deze krijg je vanuit school en hoef je dus niet zelf mee te nemen. De beste manier om je voor de toets voor te bereiden is door veel oefenopgaven te maken.


Wiscat vs. Kennisbasis Rekenen

De Wiscat is voor eerste jaar pabo studenten in het leven geroepen en de kennisbasistoets rekenen pabo voor later in de opleiding. Deze toetsen helpen het rekenniveau van de toekomstige basisschooldocenten op peil te brengen. Je moet voor deze toetsen slagen, anders kun je later geen les geven aan basisschoolkinderen. De kennisbasistoets rekenen is een uitgebreide vorm van de Wiscat, met enkele nieuwe onderwerpen. Deze toets is niet door de Cito, maar door 10voordeleraar gemaakt. Ook is het niveau constant: niet adaptief zoals de Wiscat.


Rekenen Pabo oefenen

Wil je Rekenen pabo oefenen? Doe dan de Pabo rekentraining. Met onze Pabo rekentraining kun je levenslang veel gebruikte onderdelen van de rekentoets oefenen. Op deze manier zorg je ervoor dat je automatisch beter gaat presteren op de rekentoets, door middel van herkenning van de manier van vraagstelling en door het oefenen van de stof op de juiste manier! Klik hier om verder te gaan naar de Pabo rekentraining.

rekenen pabo training
€ 137,-

€57,-

Pabo Rekentraining

Met deze exclusieve training bereid je jezelf in één klap optimaal voor op de rekentoets van de Pabo. Dit door middel van de juiste informatie in combinatie met de juiste oefeningen.