Kennisbasis rekenen
07 november 2022 

Kennisbasis rekenen

Heb je al gehoord van de pabo-toets kennisbasis rekenen pabo? Deze toets lijkt sterk op de Wiscat toets, maar is toch net iets anders. Waar je de Wiscat al in het eerste jaar van je pabo opleiding aflegt, leg je de kennisbasis pabo pas in een later stadium van de opleiding af. Je moet dezelfde ontwerpen kennen als tijdens de Wiscat, plus een paar extra onderwerpen. Tijdens de kennisbasis rekenen hou je je onder andere bezig met machtsverheffen, wortels, delen, maar ook figurale getallen, rijen en reeksen, talstelsels. Je moet de eigenschappen van bewerkingen kennen en kennen tijd- en klok rekenen. Je moet weten wat negatieve getallen zijn, aan de slag gaan met priemgetallen, vergelijken, kansrekening, verhoudingen en procenten. Ook aan bod komen breuken en kommagetallen, plus wetenschappelijke notatie.

Het houdt daar nog niet op, want je zult ook snelheden moeten kunnen berekenen, formules en grafieken moeten kunnen lezen en maken, de omtrek berekenen aan de hand van het getal pi, met lijnen, hoeken en driehoeken kunnen rekenen, omtrek en inhoud kunnen berekenen, verbanden kunnen leggen en de stelling van Pythagoras kunnen toepassen.


Inhoudsopgave:


banner rekenen pabo pakket


Wat is kennisbasis rekenen?

De kennisbasis rekenen voor de pabo bestaat uit 66 vragen. Je hebt in totaal drie uur de tijd voor de toets. De toets bestaat uit twee gedeelte: invulvragen en meerkeuzevragen. Bij sommige vragen mag je van een simpele rekenmachine gebruik maken. Deze krijg je vanuit school. De toets is opgedeeld uit vijf verschillende categorieën met elk een eigen aantal vragen.

Een start bekwame leraar basisonderwijs moet voldoende rekenvaardig zijn en in staat zijn reken- en wiskunde opgaven op te lossen. Bovendien moet je in staat zijn reken-wiskundige problemen te herkennen in je eigen omgeving en in die van de kinderen die je onderwijst. Je moet in staat zijn deze rekenkundige zaken toegankelijk te maken voor kinderen, op een manier die ze begrijpen. Je moet kinderen kunnen stimuleren oplossingsgericht te denken. Ook moet je kunnen begrijpen waarom kinderen bepaalde rekenfouten maken en hen hierin ondersteunen.


Kennisbasis rekenen: Oefentoets 

Neem een kijkje in de Kennisbasis rekenen oefentoets, waar sta ik nu? Moet ik nog veel oefenen voor de wiscat of zijn er onderdelen die ik al onder de knie heb? Als je nog niet klaar bent, worden al de kennisbasis rekenonderdelen voor je hieronder uitgelegd met beeldmateriaal.

Loading...


De onderdelen van de kennisbasis rekenen

Zoals gezegd, bestaat Kennisbasis rekenen uit vijf verschillende onderwerpen. Wil je kennisbasis rekenen oefenen, dan is het belangrijk dat je stilstaat bij elk van deze onderwerpen, of in ieder geval aandacht besteedt aan de onderwerpen die je minder goed begrijpt.

De eerste categorie bestaat uit hele getallen en bewerkingen. Je gaat aan de slag met onder meer wortels en machten, maar ook hele getallen, schattend rekenen, hoofdrekenen, optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Dit onderdeel bestaat uit 20 vragen in totaal.


Het tweede onderdeel is meten. Bij deze 11 vragen moet je laten zien dat je weet hoe je de inhoud van iets moet berekenen, maar ook de omtrek (inclusief die van een cirkel) en de oppervlakte. Verder kun je sommen verwachten die betrekking hebben op temperatuur en snelheid.


Meetkunde bestaat uit acht vragen die betrekking hebben op je ruimtelijk inzicht. Projecteren, visualiseren en representeren zijn centrale begrippen. Meetkunde bestaat uit 8 vragen. Ook het vierde onderdeel – verbanden – bestaat uit 8 vragen. Bij verbanden moet je laten zien dat je op de juiste manier tabellen en grafieken af kunt lezen, of juist informatie correct in een grafiek kunt plaatsen. Lineaire verbanden staan bij meetkunde ook centraal.


Tot slot krijg je 19 vragen over verhoudingen, breuken, kommagetallen en procenten. Je moet het verschil kennen tussen een absoluut en relatief getal en je kennis over breuken, verhoudingen, kommagetallen en percentages kunnen toepassen.


Kennisbasis rekenen oefenen

Oefenen voor de kennisbasis rekenen pabo? Dat wordt absoluut aangeraden, al is het maar om voor jezelf in kaart te brengen hoe je actuele rekenvaardigheden ervoor staan. Goed kunnen rekenen zit er voor afgestudeerde middelbare scholieren niet altijd meer bij. Juist daarom is het goed om kennis die is weggezakt eens op te frissen. Online oefenen is vrij eenvoudig. Aan de hand van verschillende programma’s kun je een oefentoets kennisbasis rekenen afleggen. Zo’n oefentoets lijkt sterk op de originele toets, geeft je een indruk van wat voor sommen je mag verwachten en hoe je onder tijdsdruk presteert. Bovendien krijg je een goed beeld van het soort sommen waar je goed in bent en de sommen waar je moeite mee hebt.


Kennisbasis rekenen tips

Ben je er nog niet helemaal van overtuigd dat je een voldoende gaat halen voor kennisbasis rekenen? Had je bijvoorbeeld ook al moeite met de Wiscat in de eerste jaar van de pabo? Dan geven je een aantal tips om goed voorbereid de kennisbasis rekenen toets tegemoet te gaan.

Verschillende websites bieden je oefentoetsen aan die sterk lijken op de officiële kennisbasis rekenen. Deze geven een goed beeld van jouw rekenvaardigheden en het soort sommen die je moet oplossen. Bovendien kun je boeken of e-boeken aanschaffen waarin de technische rekenkennis die je voor de toets moet kennen uitgebreid staat toegelicht. Heb je moeite met de stelling van Pythagoras of weet je niet precies hoe je aan de hand van Pi de omtrek van een cirkel berekent? Dan bieden deze boeken absoluut uitkomst. Op sommige websites is de theorie zelfs gratis beschikbaar. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je heel veel oefent.

Zoek je een goede methode om je rekenkennis op te frissen? Kies dan bijvoorbeeld voor Rekenen en wiskunde in de praktijk Kennisbasis. Dit boek bevat alle theorie en ruim 400 oefenopdrachten. Wat ook helpt als je met de handen in de haren zit, is samen studeren met anderen.


Rekenen Pabo oefenen

Wil je Rekenen pabo oefenen? Doe dan de Pabo rekentraining. Met onze Pabo rekentraining kun je levenslang veel gebruikte onderdelen van de rekentoets oefenen. Op deze manier zorg je ervoor dat je automatisch beter gaat presteren op de rekentoets, door middel van herkenning van de manier van vraagstelling en door het oefenen van de stof op de juiste manier! Klik hier om verder te gaan naar de Pabo rekentraining.

rekenen pabo training
€ 137,-

€57,-

Pabo Rekentraining

Met deze exclusieve training bereid je jezelf in één klap optimaal voor op de rekentoets van de Pabo. Dit door middel van de juiste informatie in combinatie met de juiste oefeningen.