De pabo taaltoets

De pabo taaltoets is een toets die iedere pabo student voldoende moet afronden, haal je deze taaltoets niet heb je nog wel de kans om toegelaten te worden bij de pabo, maar krijg je een negatief studie advies bij de toelating van de pabo. Je moet veel oefenen om een voldoende te scoren op de pabo taaltoets, want taal is niet een gemakkelijk onderdeel om voldoende te scoren. Jaarlijks zakt 25% van alle pabo studenten voor deze taaltoets. Hier door moeten deze 25% van de pabo studenten vroegtijdig stoppen met de pabo.

Inhoud


banner rekenen pabo pakket


Regels pabo taaltoets

Er wordt verwacht dat de pabo studenten hun niveau Nederlands op 3F zit. 3F is een landelijke niveau en boor de pabo is dit het basis niveau, dus de pabo wilt graag een niveau omhoog. Je moet een toets maken van het niveau 3F, dit houdt in dat je voldoende kennis moet hebben als iemand die van de middelbare school afkomt of als iemand van een vooropleiding komt. Volgens theorie zou je na je middelbare school dus een taaltoets moeten kunnen maken. Echter is dat niet zo, een groot deel van de pabo studenten halen dit niveau niet. Dit geldt voornamelijk voor de leerlingen die van het MBO instromen. Naast de taaltoets zijn pabo studenten ook verplicht om een rekentoets met voldoende af te ronden, daar moeten de studenten voldoen aan de normen die wettelijk zijn vastgesteld.

 

Waarom is het belangrijk?

Op het moment dat je gaat beginnen aan de pabo wordt je opgeleid tot basisschool leraar. Je moet dan les gaan geven aan kinderen die moeite hebben met spellen en nog niet alle regels van grammatica kennen. Jij moet ervoor zorgen dat die kinderen over genoeg kennis gaan beschikken over deze grammatica regels. Het is dus belangrijk dat jij deze grammatica regels dus danig goed onder de knie hebt dat je dit goed over kunt brengen op de leerlingen. De leerlingen hebben vaak veel vragen over de eventuele grammatica regels, het is aan jou om deze ook met een goed antwoord terug te komen. Het is dus belangrijk dat je niet alleen de basis van taal goed onder de knie hebt maar ook het gevorderde stadium. Leer je het de leerlingen verkeerd aan kan dit fout zijn voor de leerlingen, want dat kan een struikelblok vormen voor de leerlingen wanneer ze al verder aan het leren zijn. Daarom is het belangrijk dat jouw taalvaardigheden voldoende moeten zijn.

 

Hoe ziet de pabo taaltoets eruit?

Je maakt tijdens de taaltoets 150 vragen die verdeelt zijn in verschillende onderdelen. Het eerste onderdeel is spelling, je krijgt 50 vragen waarbij je de spelling goed moet invullen. Er zijn veel verschillende spellingsregels, je moet ze allemaal kennen om dit goed te kunnen doen. Als eerste moet je 30 werkwoordsvormen invullen. Jij krijgt het volledige werkwoord te zien en aan jou de taak om de goede vervoeging in de zin te zetten. Let hierbij wel op de ‘’t’’ en de ‘’d’’. na deze 30 werkwoordsvormen moet je 20 naamwoorden in de zin voegen.

 

Het tweede onderdeel is formuleren. Je krijgt hierbij 40 vragen. Het doel van dit onderdeel is dat je aan gaat geven of de zin klopt of dat de zin niet klopt. Jij moet dus gaan zoeken naar een fout in de zin. Dit is niet altijd even gemakkelijk, want soms staat er geen fout in. Je moet goed letten op de juiste woordkeuzes, verkeerde woordvolgordes en op zinnen die verkeerde werkwoorden of naamwoorden bevatten.

Na het onderdeel formuleren krijg je het onderdeel interpunctie. Dit houdt in dat je goed gebruik gaat maken van leestekens. Er wordt hierbij gekeken naar het juiste gebruik van punten, komma’s, dubbele punten, vraagtekens etc. Er zijn twee verschillende soorten vragen, er kan aan je gevraagd worden of een bepaalde zin klopt met de huidige interpunctie en er wordt gevraagd welk leesteken je moet gebruiken in een zin.

Het laatste onderdeel is grammatica. Dit onderdeel bevat de laatste 40 vragen. Er worden verschillende dingen aan je gevraagd en de eerste 20 zinnen moet je op een taalkundige manier ontleden, denk hierbij aan de woordsoorten, zoals voorzetsels, bijwoorden en lidwoorden etc. nar het ontleden op een taalkundige manier moet je de overige 20 zinnen ontleden op een redekundige manier. Hier wordt er gevraagd over de functie van de zin, denk hierbij aan de het gezegde, de persoonsvorm en het lijdend voorwerp etc.

Om de pabo taaltoets voldoende af te ronden moet je minstens 113 vragen van de 150 goed hebben. Dat is 75% van de toets. Het is dus niet een gemakkelijke toets en ga deze niet onderschatten. Ga veel oefenen en bereid je goed voor op de taaltoets van de pabo. Het is een flinke uitdaging voor de meeste pabo studenten.

 

Wat moet je weten om de pabo taaltoets te halen?

Per onderdeel wordt er veel van de pabo studenten gevraagd, hierbij maken wij een lijstje wat jij moet weten per onderdeel. Bij grammatica moet je de juiste zinsopbouw van een bepaalde zin weten, net als de fouten die daarin kunnen staan. Het tweede onderdeel spelling moet je goed kunnen spellen, daarbij wordt er van je gevraagd dat je de woorden juist kunt vervoegen. Verder is woord gebruik erg van toepassing, je moet namelijk weten welke woorden je moet gebruiken om tot de juiste boodschap te komen. Uitdrukkingen en contaminaties zijn ook erg belangrijk. Je moet het juiste gebruik van uitdrukkingen en de verkeerde samengestelde uitdrukkingen herkennen dit is niet altijd even gemakkelijk. Verder is het belangrijk om een goede kennis te hebben over interpunctie en daar geen kleine fouten mee te maken, want interpunctie is puur leren. Als laatste moet je bij het zinsontleding op twee verschillende manieren kunnen ontleden. Je moet op een redekundige manier kunnen ontleden en moet je woordsoorten kunnen benoemen. Bij dit onderdeel moet je goed oefenen om tot het juiste resultaat te komen want zinsontleding is niet het makkelijkste onderdeel.


Rekenen Pabo oefenen

Wil je Rekenen pabo oefenen? Doe dan de Pabo rekentraining. Met onze Pabo rekentraining kun je levenslang veel gebruikte onderdelen van de rekentoets oefenen. Op deze manier zorg je ervoor dat je automatisch beter gaat presteren op de rekentoets, door middel van herkenning van de manier van vraagstelling en door het oefenen van de stof op de juiste manier! Klik hier om verder te gaan naar de Pabo rekentraining.

rekenen pabo training
€ 137,-

€57,-

Pabo Rekentraining

Met deze exclusieve training bereid je jezelf in één klap optimaal voor op de rekentoets van de Pabo. Dit door middel van de juiste informatie in combinatie met de juiste oefeningen.